—— Màquina de senyalització de carreteres de dos components ——

Màquina de senyalització viària de dos components